Visie

Kleuterschool StraalWe hebben een droom van een school.
Een school midden in het dorp en toch in het groen.
Een school om te leren en te leven.
Een school om te vertellen en te luisteren.
Een school om te bewegen en te groeien.
Een school om samen te zijn en te vieren.
Een school met een warm team.
Een school waar jij zeker welkom bent en waar ieder kind STRAALT.


Welkom bij onze kleuterschool, een warme en liefdevolle omgeving waar we trots de waarden van gastvrijheid en LIEFDE omarmen. Als katholieke dialoogschool streven we ernaar een inspirerende plek te creëren waar ieder kind, ongeacht achtergrond of overtuiging, zich geliefd en welkom voelt.

Ons warm en enthousiast team werkt om elk kind op te tillen en te laten groeien tot zijn eigen unieke ik. We zoeken steeds de grenzen van hun mogelijkheden op, dit door hen actief te betrekken en hun nieuwsgierigheid te stimuleren. We creëren een uitdagende speel- en leeromgeving waarin kinderen gestimuleerd worden om op ontdekking te gaan en hun eigen TALENTEN te ontwikkelen. ACTIEF EN BEWEGEND LEREN is voor ons essentieel, omdat we begrijpen dat kinderen niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hele lichaam leren. Het leerplan ZILL is hierbij onze leidraad.

We vertrekken steeds vanuit een brede basiszorg waarbij elke leerkracht de spilfiguur is en het zorgteam ondersteuning biedt. Door aan te sluiten bij de ontwikkeling van de kleuter zorgen we voor succeservaringen, bieden we AANBOD op maat en geven we hen het nodige zelfvertrouwen om hen uit te laten groeien tot kleuters met geloof in eigen kunnen. Samen met ouders vormen we een hecht team, waarbij we het principe ‘SAMEN school maken’ heel belangrijk vinden. Ouderparticipatie is voor ons geen lege term, maar een actieve betrokkenheid die bijdraagt aan het welzijn en de groei van elk kind.

Communicatie is de sleutel tot succes en we streven naar een open en transparante dialoog waarbij we regelmatig ervaringen en inzichten delen. We geloven sterk in het belang van externe partners en hun rol in het verrijken van het onderwijs. Samen met hen bouwen we aan een netwerk dat de leerervaring van onze kleuters verrijkt.

Onze kleuterschool is niet alleen een plek waar kinderen leren, waar vriendschappen worden gesmeed, talenten bloeien en harten groeien. Samen bouwen we aan een toekomst vol hoop, waarin de fundamenten van RESPECT voor elkaar, gastvrijheid en liefde de weg wijzen.

Welkom in onze kleuterschool, waar ieder kind telt.

De 6 bouwstenen van onze kleuterschool Straal zijn gebaseerd op de vijf opdrachten van het Katholiek onderwijs.

 • Opdracht 1:Werken aan een schooleigen, christelijke identiteit → respect en liefde
 • Opdracht 2: Werken aan een geïntegreerd onderwijsinhoudelijk aanbod → aanbod (op maat), actief en bewegend leren, samen
 • Opdracht 3: Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische aanpak → samen, talenten ontwikkelen
 • Opdracht 4: Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg → samen, aanbod (op maat) en talenten ontwikkelen
 • Opdracht 5: Werken aan de school als gemeenschap en organisatie → samen, respect en liefde

1. SAMEN

 • Samen school maken met een sterk en professioneel team (studiedagen, overlegmomenten, personeelsvergadering, aanvangsbegeleiding, klasoverschrijdende activiteiten,…)
 • Samenwerken met collega’s (lagere school ‘De Brug’, scholen SG)
 • Samenwerken met externen (CLB, brugfiguur, leersteuncentrum, gemeente,..)
 • Samenwerken met ouders (ouderraad, klasoudergroep, speluurtjes, vertelmomenten, grootouderfeest, schoolfeest,…)
 • Samen een sterk beleid uitzetten (sterk team, kernteam, Lokale raad, Schoolraad,…)
 • Samen verbindend en transparant communiceren (oudercontacten, studiedagen, website, communicatieplatform,…

Terug naar boven


2. TALENTEN ontwikkelen

 • door kinderen zin te laten krijgen in leren en leven (= ZILL)
 • door in te spelen op interesses van de kleuters
 • door oog te hebben voor succeservaringen
 • door zelfsturing te stimuleren

Terug naar boven


3. RESPECT

 • oog hebben voor elkaar is een belangrijk fundament.
 • oog hebben voor de eigenheid van iedereen.
 • oog hebben voor diversiteit (nationaliteiten,  geloofsovertuigingen,…)
 • oog hebben voor waarden en normen

Terug naar boven


4. ACTIEF EN BEWEGEND LEREN

 • door middel van buitenactiviteiten
 • door middel van onze “groene” speelplaats
 • door middel van Bodymap (grove motoriek) en krullebol (fijne motoriek)
 • door middel van Braingym
 • door middel van leerrijke uitstappen

Actief en bewegend leren Actief en bewegend leren

Terug naar boven


5. AANBOD (op maat)

 • Door middel van uitdaging of ondersteuning binnen de naaste zone van ontwikkeling van het kind
 • Door middel van krachtige leeromgevingen
 • Door middel van een gevarieerd aanbod
 • Door middel van onze SES- en zorgwerking

Aanbod op maat Aanbod op maat

Terug naar boven


6. LIEFDE

 • We zijn een Katholieke dialoogschool
 • We zorgen voor een welkom aan de poort
 • We plaatsen de kleuters op de eerste plaats
 • We dragen zorg voor elkaar – het team – de kleuters
 • We beleven samen plezier
 • We hebben oog voor het welbevinden van kleuters, collega’s en ouders
 • We zijn laagdrempelig en gastvrij

Terug naar boven


“STRAAL”:

Samen
Talenten
Respect
Aanbod
Actief bewegend leren
Liefde