Wat is de schoolraad?

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan dat enkele keren per jaar samenkomt om belangrijke dingen van de school te bespreken. Om die bespreking zo goed mogelijk te kunnen doen, is het belangrijk dat alle betrokkenen rond de tafel zitten : de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Samen met de directie en het schoolbestuur worden welbepaalde thema’s besproken. De schoolraad heeft hierin een adviesbevoegdheid. Aan het schoolbestuur en kan op eigen verzoek of vraag worden gehoord. Het schoolreglement moet door de schoolraad goedgekeurd worden.
Samen met de lagere school “De Brug” hebben wij één schoolraad.

Wie zit in onze schoolraad?

  • Ouders
  • Personeel
  • Ook de lokale gemeenschap draagt zijn steentje bij.