CLBVrij CLB Limburg

De school werkt samen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).
Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op 4 domeinen:

  • het leren en studeren
  • de onderwijsloopbaan
  • de preventieve gezondheidszorg
  • het psychisch en sociaal functioneren